ഈന്തപ്പന
Monday, September 24, 2007
  Hijada festival Photo exhibition part 2
"For hijras, it is the most important event of the calendar year, a time when they are reunited with friends, a place where they are given a platform from which they can be seen, heard and applauded, where they get to embody all the things they want to be: woman, bride, Goddess. "
Tishani Doshi


Koovagam Preparing for the festivalPHOTOGRAPHS BY V C AJILAL
ajilal@gmail.com
 
Comments:
you witnessed the festival...oh my God....
aint they colorful paper flowers...just the fragrance missing....
 
photos are rare,thrilling.
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link<< Home
ഈന്തപ്പനച്ചോട്ടില്‍ ഒട്ടകത്തിനും തല ചായ്ക്കാന്‍ ഇടമുണ്ട്‌. നിറയെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഒരു കുട. മരുഭൂമിയില്‍ പച്ചച്ചായം പൂശിയ ഒരു കൂര.

My Photo
Name:
Location: കൊച്ചി, കേരളം, India
Archives
June 2006 / July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / December 2006 / January 2007 / February 2007 / March 2007 / April 2007 / May 2007 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / October 2007 / November 2007 / July 2008 / January 2009 / February 2009 / May 2009 / April 2010 /

To view malayalam posts, please install any Malayalam Unicode font. Eg. [AnjaliOldLipi]


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from k r ranjith. Make your own badge here.